Sverigedemokraterna Sala | Sverigedemokraterna i Sala

Sverigedemokraterna Sala

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sala

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Magnus Edman

Ordförande SD Sala.

Skicka e-post till oss
Tel:  072-251 65 55

 • Glad Midsommar.

  Av Magnus Edman den 20 juni, 2019
  0

 • Vilda spekulationer.

  Av Magnus Edman den 5 juni, 2019
  0

  Efter att kommunstyrelsen i måndags den 3 juni beslutade att anta Socialdemokraternas budget direktiv så har många diskussioner uppstått. Det diskuteras flitigt på partiernas olika Facebook sidor i Sala kommun huruvida S har något samarbete med SD. Vi har inget samarbete med något parti i Sala kommun.

  Vi ser oss själva som ett mittenparti i opposition och kommer rösta och driva våra egna förslag, i de fall våra egna förslag faller så lägger vi våra röster på det förslag vi inser ligga närmast vår egna politik och syn på det specifika ärendet. Inget parti ska ta för givet att vi stödjer deras förslag eller budget för den delen. Vill man dock försöka förankra sina förslag bättre så bör man föra samtal med oss. Det har inget parti till dags datum varit intresserade av. Så att tro att vi kommer lägga ner våra röster när våra egna förslag faller är en naiv inställning.

  Detta gäller även kommande budgetförhandlingar. Sala kommun befinner sig i ett extremt tufft ekonomiskt läge och det behövs krafttag för att ta sig ur en situationen. När vår budget troligtvis faller i höst så är det mycket möjligt att vi kommer att rösta på den budget vi anser rädda Sala kommun ur denna kris som vi befinner oss i. Nerlagda röster bör inget parti som sagt ta för givet. Vi är vågmästare i kommunen och vi kommer alltjämt använda oss av den rollen betydligt tuffare framöver.

  För Sala i tiden!

 • Gällande vårt ställningstagande för budgetdirektiv i Sala kommun

  Av Magnus Edman den 5 juni, 2019
  0

  Det som antogs på kommunstyrelse sammanträdet den 3 juni var ett budgetdirektiv, inte budgeten som kommer antas på kommunfullmäktige i november. Budgetdirektivet ger en fingervisning vad verksamheterna har att förhålla sig till i ekonomiska medel. Sen kan givetvis varje enskilt parti eller grupp fördela pengar mellan ramarna efter eget önskemål i sin budgetmotion i höst.

  Vi valde att stödja Socialdemokraternas budgetdirektiv av flera anledningar. Sala kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge och det har nog inte undgått någon. Trots de åtgärder och besparingar som styret (AFS) har vidtaget så har inget hjälpt. Prognosen för 2019 visar återigen ett underskott på tiotals miljoner kronor. Senaste siffrorna visar en budgetavvikelse på över minus 37 miljoner kronor. Detta som sagt trots alla besparingar som genomförts till dags datum.
  På en direkt fråga till tf skolchef Henrik Sjöblom om vi kan förvänta oss fler besparingar för skolverksamheten fick vi svar ja på frågan. Plan B tittar dom nu på att genomföra. Plan B innebär bland annat en nedläggning av kulturskolan. Det är vad vi blivit informerade om tidigare vad just plan B skulle innebära.

  Så att styret nu går ut hårt och försöker ge oss skulden för situationen i kommunen och vad vårt stöd till S KAN innebära. Observera kan, är inte seriöst.

  Allians för Sala är yttersta ansvariga för den ekonomiska kris som Sala kommun befinner sig i. Det ansvaret kan dom inte skylla över på någon annan. Deras åtgärder har inte stoppat den negativa utvecklingen överhuvudtaget. Självklart har dom gjort sitt bästa men det har inte varit tillräckligt. Ta ansvar och skyll inte på andra.

  Vi Sverigedemokrater är vågmästare i kommunen, men ingen vill vare sig samtala eller diskutera sakfrågor med oss. Men vårt stöd kräver dom. Vi kommer aldrig agera dörrmatta åt något parti. Vill man vara säker på vårt stöd så måste man börja med att diskutera med oss. Svårare än så är det inte.

  Skattehöjningen på 25 öre innebär ca 31 kr mer i skatt per månad för en person med månadsinkomst på 20.000kr. Skattehöjningen är endast tillfällig. År 2024 är vi tillbaka på samma skattesats som i dag. Vi anser att det är bättre att dra åt svångremmen ordentligt nu medan det är högkonjunktur än att komma med kraftfulla åtgärder under en lågkonjunktur.

  Sammanfattat så ser vi Socialdemokraternas budgetdirektiv som mer ansvarstagande i den situation som kommunen befinner sig i. Därför la vi våra röster på deras förslag.

  Magnus Edman gruppledare SD Sala.

 • Föreläsning med Aron Emilsson.

  Av Magnus Edman den 26 april, 2019
  0

  Föreläsning med Aron Emilsson för länets medlemmar om arv och miljö – kulturpolitik för folkhälsa och gemenskap. Anmälan sker till vastmanland@sd.se senast den 5 maj.

   

 • Medial uppmärksamhet 5/4-19

  Av Magnus Edman den 7 april, 2019
  0

  Den 5 april publicerades en insändare av oss i Sala Allehanda där vi bemötte Socialdemokraternas påståenden gällande beslut tagna kring åtgärder rörande kommunens ekonomiska situation. Artikeln har gett oss chansen och utrymmet att delge vår syn på saken och kan förhoppningsvis stävja ovisshet kring vårt agerande. Artikeln har på två dagar delats över 700 gånger, något vi anser är väldigt glädjande. Det är inte ofta en insändare får så pass mycket spridning på så pass kort tid.

  Vi hoppas detta skapat förståelse för vårt agerande och att eventuella missförstånd från allmänhetens sida retts ut.