Förberedande gruppmöte 25/10-18 | Sverigedemokraterna Sala

Förberedande gruppmöte 25/10-18

Vår parlamentariska grupp har nu sammanträtt och nominerat personer till nämnder och styrelser inför den kommande mandatperioden. Vidare har gruppen diskuterat & förberett inför första fullmäktigemötet. Våra representanter är laddade och redo att ta sig an kommunfullmäktige och visa att SD Sala kommer vara en kraft att räkna med!

Efter gruppmötet togs en bild på några av våra representanter.

 

Övre rad f. v. : Andreas Andersson, Joel Liljekvist.

Mittenrad f. v. : Sverre Lindqvist, Magnus Edman, Ingvar Jonsson.

Nedersta rad f. v. : Ragnhild Jansson, Louise Eriksson.

Fattas gör Emil Göransson, Arne Engström & Carin Engström.