Första fullmäktige för mandatperioden. | Sverigedemokraterna Sala

Första fullmäktige för mandatperioden.

Idag var det premiär för kommunfullmäktige för den nya mandatperioden. Det var en positiv, förväntansfull och laddad fullmäktigegrupp som tog sin an det första mötet där bland annat ännu en motion från oss blev bifallen och två andra motioner lämnades in för beredning.

Vi i Sverigedemokraterna Sala ser fram emot ännu en mandatperiod där vi kan arbeta för en Sverigedemokratisk kommunpolitik och med att förvalta förtroendet som ni väljare har givit oss!

 

(Gruppledare Magnus Edman i talarstolen)